Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020, nabór V

[16.03.2021 r.]

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 15 marca 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę Nr 4405/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 3146/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór V wraz z ogłoszeniem o konkursie.

Zakres zmian obejmuje:

  • zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów do: