Kartony z zakupionymi laptopami dla nauczycieli

OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!

Beneficjent

Samorząd Województwa Opolskiego

Koszty

Całkowita wartość projektu: 8 118 611,60 PLN

Wartość dofinansowania UE: 6 900 819,86 PLN

Wartość dofinansowania BP: 811 861,16 PLN 

Okres realizacji

01.05.2020 r. – 30.06.2021 r.

Cel

Celem projektu jest podniesienie u nauczycieli kompetencji TIK i wyposażenie w narzędzia niezbędnych do realizacji zdalnej edukacji, szczególnie w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią choroby COVID – 19.

Analiza diagnoz przeprowadzonych w liceach ogólnokształcących wykazała pilną konieczność wsparcia nauczycieli w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz przeprowadzenie szeregu szkoleń – począwszy od podstawowej obsługi pakietu Office po szkolenia z zakresu metodologii nauki zdalnej.

Działania w projekcie

  • Zakup sprzętu komputerowego/ multimedialnego dla szkół. zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do pracy zdalnej, m.in: Laptop z oprogramowaniem MS Office + oprogramowaniem antywirusowym – 1.688 szt.; monitor interaktywny wraz z systemem dwukierunkowej komunikacji – 75 szt.; kamera internetowa ze statywem – 75 szt.; Wizualizer – 64 szt.; słuchawki headset z mikrofonem – 539 szt.;
  • Przygotowanie i wdrożenie systemu szkoleń dla nauczycieli m.in. w ramach platformy Office 365 Pro+ , obsługi programów komputerowych oraz sprzętu do nauczania zdalnego z wykorzystaniem m.in. elementów e-learningu, e-mentoringu, a także wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkoleń.
  • Wyłonienie e-liderów i przygotowanie ich do wdrażania systemu “dobrych praktyk” wśród pozostałych uczestników projektu.