Wydłużenie do 19 marca 2021 r. terminu zakończenia etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru V dla Działania 7.6 RPO WO 2014-2020

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4343/2021 z dnia 01.03.2021 r. zmienił termin zakończenia negocjacji projektów w ramach V naboru dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020.

Termin zakończenia etapu negocjacji  przesunięto o  12 dni kalendarzowych tj. z  7 marca 2021 r.  do 19 marca 2021r.