Komisja Europejska ogłosiła konkurs na najlepsze projekty polityki spójności w Unii Europejskiej. To już czternasta edycja REGIOSTARS Awards 2021.

Do konkursu zgłaszać można projekty, które pokazują nowe podejście do rozwoju regionalnego, w poniższych w kategoriach:

  1. INTELIGENTNA Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym,
  2. ZIELONA Europa: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich,
  3. SPRAWIEDLIWA Europa: wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji,
  4. ZURBANIZOWANA Europa: promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miejskich obszarach funkcjonalnych,
  5. TEMAT ROKU: zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach – Europejski Rok Kolei 2021.
  6. Nagrody są przyznawane projektom w 5 głównych kategoriach. O przyznaniu dodatkowej nagrody decyduje publiczność w internetowym głosowaniu na ulubione przedsięwzięcie.

W tym roku finaliści zostaną zaproszeni do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, który odbędzie się w październiku. Uroczysta ceremonia, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych i nagroda publiczności, będzie miała miejsce w grudniu w Dubrowniku (Chorwacja). Zwycięzcy REGIOSTARS Awards 2021 otrzymają również płatne partnerstwo medialne warte 5000 euro.

Aplikacje należy przesyłać online wyłącznie poprzez stronę internetową: https://www.regiostarsawards.eu.
Szczegółowe informacje na temat REGIOSTARS 2021 znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 9 maja 2021 r.

Green and Black Friday Sale Poster