08 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały dokonał zmiany listy ocenionych projektów.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.