Nagroda Cesarza Maksymiliana za wkład w tworzenie polityki lokalnej i regionalnej w Europie 2021 – zaproszenie do zgłaszania projektów

Nagroda Cesarza Maksymiliana przyznawana jest co dwa lata, w celu wyróżnienia nadzwyczajnych projektów przygotowanych przez osoby, instytucje lub organizacje, dzięki którym, na poziomie regionalnym i/lub lokalnym wzrasta poczucie wspólnoty europejskiej.

Poszukiwane są szczególnie nowatorskie projekty, stosujące nowe podejścia lub metody organizacyjne, a także zawierające ocenę skutków lub zmian odnoszących się do zakładanych celów lub oczekiwanych wyników. Kluczowe są tutaj rozmaite aspekty integracji europejskiej.

Decydujące kryteria to skuteczność projektu, trwałość i kreatywność, a także nacisk na przekonanie innych grup docelowych do zaangażowania się we wspólne działania na rzecz Europy.

Nagroda główna wynosi 10.000 Euro i przeznaczona jest na realizację zwycięskiego projektu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.01.2021 r.

Wnioski o nagrodę można składać wyłącznie online, korzystając z formularza zgłoszeniowego w języku niemieckim, angielskim lub francuskim.

Szczegółowe informacje na temat Emperor Maximilian Prize 2021 oraz aplikacji są zamieszczone na stronie: https://www.kaisermaximilianpreis.at/en/

Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw i projektów ze wszystkich dziedzin życia, które kreują wspólnotę europejską!