Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. o wydłużeniu okresu zawieszenia stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 obowiązujących od 16 kwietnia 2020 r.

23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o wydłużeniu okresu zawieszenia stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020obowiązującychod 16 kwietnia 2020 r. Stosowna informacja znajduje się w załączeniu.

Informacja o zawieszeniu wytycznych rynku pracy_grudzień 2020 r

Zawieszenie będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania.

Informacja zastąpi informację Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 maja 2020 r. o zawieszeniu ww. wytycznych. Zakres zawieszenia stosowania wytycznych nie uległ zmianom.