Informacja dot. zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano zmianę ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2327).

zmiana-specustawy funduszowej-Dz.U.

Ustawa weszła w życie z dniem 23.12.2020 r.