Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia br. o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji i zdrowia

Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia br. o:

1) częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 11 września 2019 r. Informacja zastąpiła informację Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 maja 2020 r. o częściowym zawieszeniu ww. wytycznych;

Komunikat_przedłużenie zawieszenia wytycznych w obszarze edukacji

2) zawieszeniu stosowania wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 z dnia 21 czerwca 2019 r. Informacja zastąpiła informację Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu ww. wytycznych.

Komunikat_przedłużenie zawieszenia wytycznych w obszarze zdrowia

Zawieszenia obowiązują od dnia 1 lutego 2020 r. do odwołania.
Zakres zawieszeń stosowania wytycznych nie uległ zmianom.