Aktualizacja rozporządzenia z zakresu wdrażania regionalnych programów operacyjnych

W Dzienniku Ustaw opublikowano aktualizację rozporządzenia z zakresu wdrażania regionalnych programów operacyjnych:

– Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2020 poz. 2251), Dz. U. 2020 poz. 2251
– Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 Dz. U. 2020 poz. 2252), Dz. U. 2020 poz. 2252

– Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2020 poz. 2253), Dz. U. 2020 poz. 2253

– Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 Dz. U. 2020 poz. 2254). Dz. U. 2020 poz. 2254
Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 16.12.2020 r.