Informacje o spotkaniu online

Podczas webinarium przedstawione zostaną najważniejsze informacje na temat możliwości pozyskiwania wsparcia pożyczkowego z funduszy europejskich przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Celem spotkania jest ułatwienie potencjalnym Wnioskodawcom dostępu do środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw. Webinarium skierowane jest do wszystkich mikro, małych
i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych/prowadzących działalność na obszarze województwa opolskiego, zainteresowanych funduszami europejskimi, ze szczególnym uwzględnieniem osób początkujących w tym temacie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie obędzie się online 18 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 12:00.

Webinarium będzie moderowane przez pracowników Lokalnego Punktu informacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu. Informację na temat wsparcia pożyczkowego przedstawi specjalista z Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularz zgłoszeniowy (do 16.12.2020 r.) i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora (do 17.12.2020 r.).

Link do platformy, na której odbędzie się webinarium zostanie wysłany do Uczestników w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.

Dla kogo:

Webinarium skierowane jest do:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Program spotkania

  • 12.00 – Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematu spotkania, kwestie organizacyjne
  • 12.10 – Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim
  • 12.20 – Przedstawienie oferty dotyczącej możliwości pozyskania środków pożyczkowych przez specjalistę z Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu
  • 13.00 – Pytania i odpowiedzi. Zakończenie spotkania

Organizator:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Plac Wolności 1,
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl