09 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 3731/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 3556/2020 z dnia 12 października 2020 r. zmieniającej uchwałę nr 3285/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zatwierdził wyniki  oceny projektów złożonych w ramach V naboru wniosków do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli: