Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 9 listopada  2020 r. Uchwałą nr 3727/2020 anulował konkurs nr RPOP.08.01.00-IZ.00-16-006/20 w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, nabór XX (02.10-20.11.2020 r.)

 Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków