Ogłosiliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020 dla projektów dot. PSZOK.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.