Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizuje FESTIWAL RECYKLINGU

– wydarzenie bezpłatne i otwarte dla wszystkich mieszkańców w bezpiecznej formule streamingu ONLINE.

FESTIWAL RECYKLINGU odbędzie się w piątek 13 listopada 2020 r. od godziny 8:00

na żywo na platformie Facebook.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/3454865274599264/

  • festiwal podzielony będzie na trzy bloki tematyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • dla najmłodszych gry, zabawy, warsztaty kreatywne, mini przedstawienie, ciekawostki związane z segregacją odpadów i wiele więcej,
  • dla dorosłych informacje o prawidłowej segregacji problematycznych odpadów, dobre praktyki, przybliżenie filozofii zero waste, warsztaty jak zmienić odpady w surowce i wykorzystać do stworzenia praktycznych przedmiotów,
  • rozmowy z ekspertami w zakresie gospodarki odpadami i możliwość zadawania pytań na nurtujące tematy,
  • warsztaty jak stworzyć ekologiczne ozdoby świąteczne,
  • uczestnicy Festiwalu biorący aktywny udział zostaną nagrodzeni m.in. zestawami EKO gadżetów, biletami do instytucji kultury (kina, teatru), bonami zakupowymi, grami planszowymi edukującymi w zakresie segregacji odpadów, itp.,
  • szczegółowe informacje o Festiwalu będą pojawiać się codziennie pod wskazanym linkiem wydarzenia na Facebook’u,
  • wydarzenie realizowane w ramach projektu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej” RPOP.05.02.00-16-0015/17, finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.