Komunikat dot. spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020, V nabór

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem zainteresowania spotkaniem informacyjnym dla potencjalnych Wnioskodawców odnośnie V naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 informujemy, iż  niniejsze spotkanie planowane na dzień 8.10.2020 r. zostaje odwołane.