Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr  RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/19) wraz z załącznikiem pn. Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie  kształcenia ogólnego.