W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków zamieszczono komunikat w sprawie zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania  8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, nabór XVIII (15-22.04.2020 r.).