Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach działania 8.3 „Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej” RPO WO 2014-2020

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 28.02.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3 „Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej” RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się online w dniu 08.10.2020 r. o godzinie 11.00.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 05.10.2020 r. do godz. 12.00 na adresy e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl, k.trusz@wup.opole.pl, Po zarejestrowaniu się zostanie do Państwa przesłany link do zalogowania się na spotkanie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail:e.tarlinska@wup.opole.pl; a.kislak@wup.opole.pl; k.trusz.wup.opole.pl;