Do 30 czerwca można nadsyłać zgłoszenia do nagrody w kategorii “Europejskie fundusze na rzecz doskonałości” przyznawanej projektom współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanVocationalSkills2020 (hasło: VET2020).

Nagrodą w kategorii „European Funding for Excellence Awards” wyróżniony zostanie najlepszy europejski projekt EFS w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju umiejętności zwiększających konkurencyjność ludzi na rynku pracy. Tegorocznym tematem tej kategorii jest “Green Deal: green skills and jobs”.

Zgłaszane projekty:
·        muszą być współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
·        powinny być powiązane z tematem “Green Deal: green skills and jobs”,
·        powinny być realizowane najwcześniej od 2014 r. (wskazane jest aby trwały co najmniej rok w momencie składania wniosku),
·        nie mogą był wcześniej nagrodzone inną europejską nagrodą.

Jury z nadesłanych zgłoszeń wybierze dwa najlepsze projekty i zaprosi ich przedstawicieli na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2020, 9-13 listopada br. w Berlinie.