aparat do znieczulania aparat do znieczulania analizator defibrylator respirator respiratory maski do respiratora gogle ochronne Kombinezony ochronne przyłbice respirator kardiomonitor respirator respirator inkubator zamknięty inkubatory zamknięte defibrylator defibrylatormaseczki ochronnestacja do dezynfekcji rąkśrodki ochronne i dezynfekującetomografurządzenie do fumigacjiurządzenie do oczyszczania powietrzaurządzenie do oczyszczania powietrzaaparta RTG przyłóżkowyaparta RTG przyłóżkowy

Działania w zakresie COVID-19

Zakup:

  • 4,5 mln rękawiczek ochronnych;
  • 360 tyś masek;
  • 240 tyś fartuchów;
  • 30 tyś przyłbic ochronnych;
  • Płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń;
  • 30 dodatkowych respiratorów;
  • Aparatura do monitorowania czynności życiowych;
  • Urządzenia do tlenoterapii;
  • Niezbędne urządzenia diagnostyczne;
  • Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń i karetek.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

Tytuł projektu: Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w zakresie nowotworów, poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Całkowita wartość projektu: 16 350 352,38 PLN

Wartość dofinansowania UE: 16 175 236,38 PLN

Krajowe środki publiczne: 175 116,00 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 15 182 912,38 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 15 182 912,38 PLN

Okres realizacji: 31.01.2020 r. – 30.09.2020 r.

Szpital Wojewódzki w Opolu

Beneficjent: Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Całkowita wartość projektu: 10 253 309,15 PLN

Wartość dofinansowania UE: 8 640 463,62 PLN

Krajowe środki publiczne: 1 612 845,53 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 7 466 959,15 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 6 272 066,12 PLN

Okres realizacji: 29.05.2014 r. – 30.11.2020 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

Tytuł projektu:  Zakup komory hiperbarycznej dla Szpitala w Nysie

Całkowita wartość projektu: 4 833 570,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 3 212 198,80 PLN

Krajowe środki publiczne: 1 621 371,20 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 2 633 570,00 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 2 212 198,80 PLN

Okres realizacji: 10.01.2020 r. – 18.09.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Tytuł projektu:  Podniesienie efektywności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, poprzez zakup tomografu komputerowego nowej generacji w SPZOZ w Głubczycach

Całkowita wartość projektu: 2 301 620,80 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 761 729,47 PLN

Krajowe środki publiczne: 539 891,33 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 906 820,80 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 761 729,47 PLN

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.07.2020 r.

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Beneficjent: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Tytuł projektu: Poprawa wydajności usług medycznych w szpitalu powiatowym w strzelcach opolskich poprzez modernizację odcinka ginekologicznego oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z dostawą sprzętu

Całkowita wartość projektu: 4 185 618,53 PLN

Wartość dofinansowania UE: 2 872 330,95 PLN

Krajowe środki publiczne: 1 313 287,58 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 2 235 350,00 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 1 877 694,00 PLN

Okres realizacji: 30.12.2019 r. – 30.10.2020 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia SA w Kluczborku

Beneficjent: Powiatowe Centrum Zdrowia SA w Kluczborku

Tytuł projektu: Podniesienie wydajności usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii poprzez inwestycje w niezbędny sprzęt i wyposażenie w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Całkowita wartość projektu: 2 830 800,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 2 396 592,00 PLN

Krajowe środki publiczne: 434 208,00 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 958 800,00 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 805 392,00 PLN

Okres realizacji: 02.01.2019 r. – 31.08.2020 r.

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Beneficjent: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Tytuł projektu: Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Całkowita wartość projektu: 2 390 020,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 915 458,37 PLN

Krajowe środki publiczne: 474 561,63 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 1 377 290,00 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 1 156 923,60 PLN

Okres realizacji: 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Tytuł projektu: Podniesienie efektywności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, poprzez zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu

Całkowita wartość projektu: 5 174 238,97 PLN

Wartość dofinansowania UE: 4 356 228,49 PLN

Krajowe środki publiczne: 818 010,48 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 4 187 452,97 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 3 517 460,49 PLN

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.08.2020 r.

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna

Beneficjent: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna

Tytuł projektu: Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez przebudowę i remont pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna wraz z dostawą sprzętu medycznego do przebudowanych i wyremontowanych pomieszczeń

Całkowita wartość projektu: 949 750,42 PLN

Wartość dofinansowania UE: 777 738,44 PLN

Krajowe środki publiczne: 172 011,98 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 460 680,00 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 386 971,20 PLN

Okres realizacji: 24.07.2019 r. – 29.08.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Tytuł projektu: Poprawa jakości i wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach

Całkowita wartość projektu: 1 559 975,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 322 079,00 PLN

Krajowe środki publiczne: 237 896,00 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 389 975,00 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 327 579,00 PLN

Okres realizacji: 02.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Beneficjent: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Tytuł projektu: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ  w Głuchołazach

Całkowita wartość projektu: 1 321 410,46 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 122 111,89 PLN

Środki prywatne: 199 298,57 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 108 700,00 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 91 308,00 PLN

Okres realizacji: 24.11.2017 r. – 30.06.2020 r.

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

Beneficjent: Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

Tytuł projektu: Zakup sprzętu medycznego, do leczenia chorób cywilizacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

Całkowita wartość projektu: 2 233 502,10 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 880 781,76 PLN

Krajowe środki publiczne: 352 720,34 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 1 769 502,10 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 1 486 381,76 PLN

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Brzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ

Beneficjent: Brzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ

Tytuł projektu: Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez zakup nowoczesnego aparatu RTG do Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Brzeskim Centrum Medycznym

Całkowita wartość projektu: 1 822 250,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 532 383,60 PLN

Krajowe środki publiczne: 289 866,40 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 633 790,00 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 532 383,60 PLN

Okres realizacji: 02.01.2020 r. – 31.10.2020 r.

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Beneficjent: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację  pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 1 982 797,83 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 675 340,90 PLN

Krajowe środki publiczne: 307 456,93 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 940 950,00 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 790 398,00 PLN

Okres realizacji: 21.07.2019 r. – 31.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Tytuł projektu: Ucyfrowienie Pracowni Rentgenowskiej w celu polepszenia diagnostyki nowotworów złośliwych w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Całkowita wartość projektu: 2 539 010,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 2 081 518,40 PLN

Krajowe środki publiczne: 457 491,60 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 1 289 010,00 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 1 082 768,40 PLN

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Tytuł projektu: Przebudowa pomieszczeń oddziału Wewnętrznego w bloku A, II piętro – II etap w ZOZ Olesno

Całkowita wartość projektu: 2 294 708,56 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 695 668,11 PLN

Krajowe środki publiczne: 599 040,45 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 1 420 100,00 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 1 192 884,00 PLN

Okres realizacji: 02.02.2015 r. – 25.06.2020 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Beneficjent: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Tytuł projektu: Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont

Całkowita wartość projektu: 9 970 482,08 PLN

Wartość dofinansowania UE: 8 158 492,86 PLN

Krajowe środki publiczne: 1 811 989,22 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 6 141 140,00 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 5 158 557,60 PLN

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.12.2020 r.

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Beneficjent: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, poprzez zakup nowoczesnego tomografu komputerowego w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 3 391 121,07 PLN

Wartość dofinansowania UE: 2 405 757,28 PLN

Krajowe środki publiczne: 985 363,79 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 1 673 520,57 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 1 405 757,28 PLN

Okres realizacji: 01.07.2019 r. – 31.08.2020 r.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej

Beneficjent: Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnego toru wizyjnego z opcją wykorzystania wąskiej wiązki światła w rozdzielczości HDTV umożliwiający wczesne wykrywanie zmian nowotworowych w przewodzie pokarmowym

Całkowita wartość projektu: 983 198,72 PLN

Wartość dofinansowania UE: 828 785,91 PLN

Krajowe środki publiczne: 154 412,81 PLN 

Wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19: 693 300,00 PLN

Wartość dofinansowania UE przeznaczona na walkę z COVID-19: 582 372,00 PLN

Okres realizacji: 01.02.2020 r. – 31.12.2020 r.