koncentrator tlenuśrodki ochronne i opieka nad osobą niesamodzielnąśrodki ochronne i personel świadczący usługi zdowotnekoncentrator tlenu, środki ochronne i opeka nad osobą niesamodzielnąśrodki ochronne i personel świadczący usługi zdowotne koncentrator tlenu, środki ochronne i personel świadczący usługi zdowotne środki ochronne i personel świadczący usługi zdrowotne środki ochronne i personel świadczący usługi zdrowotne koncentrator tlenu, środki ochronne i opeka nad osobą niesamodzielną

Beneficjent

Caritas Diecezji Opolskiej

Koszty

Całkowita wartość projektu: 6 481 633,18 PLN

Wartość dofinansowania UE: 5 509 388,20 PLN

Wartość dofinansowania BP: 615 755,15 PLN 

Okres realizacji

01.01.2017 r. – 31.01.2021 r.

Cel

Projekt przewiduje przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia świadczenia medycznych usług o charakterze opiekuńczym realizowanego przez profesjonalnych opiekunów medycznych na terenie województwa opolskiego.

Działania w zakresie COVID-19

Dodatkowym zadaniem w projekcie w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19 jest wyposażenie pielęgniarek Stacji Opieki Caritas w niezbędną odzież ochronną, płyny dezynfekcyjne i koncentratory tlenu w związku ze stanem epidemii. Dzięki temu możliwe będzie utrzymanie opieki nad osobami potrzebującymi z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Pielęgniarki Caritas obsługują pacjentów z 53 gmin województwa opolskiego, a podjęte działania dodatkowo zwiększą liczbę osób objętych usługami zdrowotnymi w programie do ok. jednego tysiąca oraz zwiększą liczbę personelu służb świadczących usługi zdrowotne do ok. 140. Działania podjęte w ramach projektu są odpowiedzią na potrzeby pacjentów, u których niemożliwe jest świadczenie opieki przez najbliższą rodzinę.
Caritas w ramach projektu planuje zakupić:

 1. Rękawiczki jednorazowe nitrylowe – 5 tys. opakowań po 100 szt.,
 2. Rękawiczki jednorazowe lateksowe – 1 tys. opakowań po 100 szt.,
 3. Fartuchy flizelinowe z folią z długim rękawem (wodoodporne) – 100 tys. szt.,
 4. Kombinezony ochronne medyczne antywirusowe – 1200 szt.,
 5. Czepki uniwersalne na głowę – 3 tys. szt.,
 6. Ochraniacze na obuwie – 3600 szt.,
 7. Maski chirurgiczne – 500 opakowań po 100 szt.,
 8. Maski ochronne filtrujące FFP2 lub FFP3 – 10 452 szt.,
 9. Maski ochronne filtrujące FFP1 – 150 szt.,
 10. Przyłbice – 500 szt.,
 11. Gogle lub okulary ochronne – 1 tys. szt.,
 12. Preparaty alkoholowe do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w płynie – 200 opakowań,
 13. Płyny do dezynfekcji skóry – 450 szt.,
 14. Preparaty w płynie do dezynfekcji powierzchni – 300 szt.,
 15. Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni – 300 szt.,
 16. Koncentratory tlenu – 50 szt.