15 maja 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014 – 2020. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków