Zmiany w projekcie beneficjenta Miasto Opole pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu”, to szybka reakcja na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronowirusa i nowe potrzeby mieszkańców.

Dzięki zakupionym w projekcie  4 analizatorom wraz z testami i usługą laboratoryjną możliwa będzie szeroka i szybka diagnostyka (zgodnie z zaleceniami WHO) w zakresie wykrywania wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców miasta. 

Analizatory służą dodatkowo do diagnostyki infekcji dolnych i górnych dróg oddechowych, zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, zakażeń krwi i infekcji układu pokarmowego. W projekcie zaplanowano również zlecenie jednostce medycznej usługi wykonania testów przez najbliższe 6 m-cy.

Zwiększenie wartość projektu i kwoty dofinansowania ze środków UE, pozwoliło również na:

  • oddelegowanie 4 psychologów MOPR świadczących całodobowe dyżury telefoniczne, jako wsparcie emocjonalne dla osób zmagających się ze skutkami obecnej sytuacji, np. przebywających w kwarantannie czy mających inne problemy psychologiczne wywołane stanem epidemii,
  • zakup paczek żywnościowych wraz z dowozem osób dla potrzebujących (osoby starsze, samotne i z niepełnosprawnościami),
  • zapewnienie ciepłych posiłków i ich transport do osób bezdomnych na terenie Miasta Opola, aby ograniczyć przemieszczanie się tych osób,
  • zakup środków odkażających, dezynfekujących, maseczek, rękawic ochronnych, termometrów,
  • usługę dezynfekcji pomieszczeń MOPR, MOPOBiU, ŚDS Magnolia oraz czterech DDP.

Dodatkowo w ramach drugiego realizowanego przez Miasto Opole projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszłość”: wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w Opolu dodatkowe wsparcie zostanie przeznaczone dla dzieci z 5 domów dziecka w Opolu. W ramach dodatkowych środków zakupiony zostanie niezbędny sprzętu do nauki:

  • 68 laptopów z oprogramowaniem,
  • Internet,
  • urządzenia wielofunkcyjne.

Dzięki takiemu doposażeniu domów dziecka możliwe będzie  zapewnienie obowiązku edukacyjnego wychowanków w okresie epidemii.