W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków zamieszczono komunikat w sprawie zmiany  Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej