Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła w imieniu IZ RPO WO 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego przyjął: komunikat dla beneficjentów dotyczący realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020  w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Uruchomiliśmy także infolinie dla Beneficjentów:

  • Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 – 77 44 04 720-722
  • Wojewódzki Urząd Pracy – 77 44 16 754
  • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 77 40 33 660
  • Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – 77 54 17 934

Wszelkie zmiany oraz dodatkowe informacje przekazywać będziemy na bieżąco.