Informacje dla naszych beneficjentów, którzy mają podpisane umowy o dofinansowanie projektów lub są na etapie podpisywania umowy

👉Do odwołania👈 wszelka komunikacja w sprawach dotyczących projektów będzie odbywała się tylko drogą telefoniczną☎️, elektroniczną📧 lub za pośrednictwem systemu SL💻.

W okresie tym nie będzie również możliwości zorganizowania żadnych spotkań konsultacyjnych z pracownikami rozliczającymi projekty w IZ RPO WO 2014-2020.

Przypominamy jednocześnie, że od wczoraj osoby z zewnątrz nie mają możliwości wejścia do budynku Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, mieszczącego się przy ul. Krakowskiej 38😔