Flaga Polska

Głównym celem projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych receptur, stanowiących innowacyjny i niewystępujący dotychczas na rynku produkt posiadający cechy bakteriobójcze na poziomie skuteczności antybiotykowej o udowodnionym działaniu na izolowane szczepy bakteryjne.

Przedmiotem projektu była budowa centrum badawczo-rozwojowego wraz z jego pełnym wyposażeniem. Obiekt jest w pełni dostosowany do prowadzenia prac badawczych z zakresu opracowywania nowych mieszanek priobiotycznych/ziołowych/witaminowych.

Tym samym celem projektu było maksymalne wykorzystanie potencjału nowo utworzonej jednostki badawczo–rozwojowej oraz dostosowanie oferty Centrum Naukowo Badawczego do wymagań i zapotrzebowania na rynku w szczególności oczekiwań konsumentów.

Flaga Wielkiej Brytanii

The main aim of the project was to develop and implement the production of new formulas for an innovative product, not yet unavailable on the market, with the characteristics of anti-bactericidal effect of antibiotics with a proven impact on isolated bacterial strains.

The project aimed to build a fully equipped research and development centre. The facility is fully adapted to conduct research in the field of developing new probiotic/herbal/vitamin blends.

Thus, the project aimed to maximise the potential of the newly formed research and development unit and adapting the offer of the Research and Development Centre to the market requirements and demand, in particular, consumer expectations.