Flaga Polska

Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzebę ograniczenia zachorowalności na raka jelita grubego i tym samym przedłużenia aktywności zawodowej pracowników. W ramach projektu przewiduje się wykonywanie badań kolonoskopowych w pełnym znieczuleniu oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

Realizacja projektu ma na celu:
– obniżenie zapadalności na raka jelita grubego poprzez usuwanie zmian łagodnych (polipów) zanim przejdą w formę złośliwą,
– zwiększenie odsetka wyleczenia raka jelita grubego,
– obniżenie umieralności na raka jelita grubego,
– obniżenie kosztów leczenia raka w skali województwa.

Ponadto zostanie przeprowadzona edukacyjna kampania medialna pozwalająca na zmianę podejścia społeczeństwa do badań profilaktycznych raka jelita grubego.

Flaga Wielkiej Brytanii

The project is implemented as a response to the need to reduce the incidence of colorectal cancer and to prolong the activity of the professional staff. The project is expected to provide for colonoscopy performed under full anaesthesia and to purchase necessary medical equipment.

The project aims to:
– Reduce the incidence of colorectal cancer by the removal of benign lesions (polyps) before they become malignant,
– Increase the success rate of treatment of colorectal cancer,
– Reduce mortality from colorectal cancer,
– Reduce the cost of cancer treatment in the voivodeship.

In addition, an educational media campaign will be conducted to change the approach of the general public to prevention tests for colorectal cancer.