Flaga Polska

Przedmiotem projektu było utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców, gdzie prezentowane są wystawy o różnej tematyce, w tym plenerowe – plansze w gablotach, ustawione między ławkami, przy ciągu spacerowym wokół bunkra-schronu przeciwlotniczego z lat 40 XX wieku. We wnętrzu znajduje się stała wystawa, poświęcona historii kędzierzyńsko-kozielskiej, związanej z II Wojną Światową; pozostała powierzchnia przeznaczona została na ekspozycje tematyczne.

Flaga Wielkiej Brytanii

The project aimed to create an interactive meeting place for locals, where exhibitions, including outdoor, on various topics are presented – boards in cabinets located between the benches, within walking passage from a raid bunker dating back to 1940s. Inside, there is a permanent exhibition dedicated to the history of Kędzierzyn-Koźle related to World War II; the remaining area was earmarked for thematic expositions.