Flaga Polska

Ideą projektu była poprawa stanu zdrowia mieszkańców Opolszczyzny, poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno–zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy.
Pierwszym etapem projektu były badanie przesiewowe u dzieci w wieku od 6 do 18 lat oraz u dorosłych między 45 a 65 rokiem życia, tj. klasyfikacja osób z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych.
Drugi etap projektu przewidywał opiekę multikomponentową nad osobą z nadwagą i otyłością.

Korzyści z uczestnictwa w Programie:

– bezpłatna, specjalistyczna opieka nad osobami zagrożonymi otyłością i cukrzycą,
– bezpłatne uczestniczenie w imprezach edukacyjno –sportowych,
– podniesienie kompetencji personelu instytucji gminnych.

Ponadto w ramach przeprowadzone zostały  działania informacyjno-edukacyjne w zakresie uświadamiania zagrożeń wynikających z nadwagi i otyłości oraz zapoznane z zasadami zdrowego odżywiania

Flaga Wielkiej Brytanii

The idea behind the project was to improve the health of the inhabitants of the Opole region by carrying out comprehensive educational and health interventions and by implementing measures to prevent overweight, obesity and diabetes. The first stage of the project was to screen children aged 6 to 18 years old and adults between 45 and 65 years of age, i.e. to classify persons with risk factors for lifestyle diseases. The second stage of the project provided for comprehensive care for overweight and obese persons.

The benefits of the Programme include:

– Free, specialised care for those at risk of obesity and diabetes,
– Free participation in educational and sports events,
– Improved competence of the commune staff.

Moreover, information and education activities were carried out to raise awareness of the risks of overweight and obesity, and establish the principles of healthy eating.