Cykl spotkań informacyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych przez przedsiębiorców na kursy i szkolenia pracowników

Cykl spotkań informacyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych przez przedsiębiorców na kursy i szkolenia pracowników

 

Informacje o spotkaniu

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje dotyczące kursów i szkoleń finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Najbliższe spotkania odbędą się:

  • 27 listopada 2019 r. od 13:00 do 15:00 w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, I piętro (budynek jest wyposażony w windę) – formularz zgłoszeniowy;
  • 28 listopada 2019 r. od 11:00 do 13:00 w sali konferencyjnej na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12a (budynek jest wyposażony w windę) – formularz zgłoszeniowy;
  • 29 listopada 2019 r. od 8:30 do 10:30 w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, I piętro (budynek jest wyposażony w windę) – formularz zgłoszeniowy.

 Dla kogo

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie opolskim.

Program spotkania

  • Powitanie, wprowadzenie do spotkania;
  • Informacje dotyczące kursów i szkoleń finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
  • Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • Podsumowanie spotkania i ewaluacja;
  • Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkań

Organizator spotkań w Brzegu i Namysłowie:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg
tel./fax  77 444 17 78
tel. 77 444 12 02
e-mail: lpi.brzeg@opolskie.pl