SPOTKANIE ODWOŁANE

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dot. naboru do działania

5.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Spotkanie informacyjne odbędzie się 13 listopada 2019 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – w budynku dostępna jest winda, do budynku nie prowadzą schody).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 listopada 2019 r. do godziny 12:00.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020, m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, koszty kwalifikowane.

Po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie moderowane będzie przez pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, parter, pokój nr 7, 8)
tel. 77 44 04 720 -722
e-mail: info@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!