Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

SPOTKANIE ODWOŁANE

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne

dotyczące naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Spotkanie informacyjne odbędzie się 16 września 2019 r. o godz. 10:00

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w budynku Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, ul. Krakowska 38, III piętro, w sali konferencyjnej

(sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie moderowane będzie przez pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim. W spotkaniu udział wezmą specjaliści z Referatu Przyjmowania EFS oraz Referatu Monitorowania Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!