Flaga Polska

W celu zwiększenia ilości i jakości regionalnych przewozów pasażerskich w ramach projektu zakupiono 5 sztuk pojazdów szynowych – Impuls.

Elektryczne zespoły trakcyjne typu Impuls należą do najnowocześniejszych tego typu pojazdów na polskim rynku, oferowanych nie tylko przez krajowych producentów. Mogą osiągnąć maksymalną prędkość 160 kilometrów na godzinę. Producent wyposaża je w nowoczesny układ napędowy i hamulcowy, klimatyzację, nowoczesną informację pasażerską w systemie audio-video, monitoring, 176 miejsc siedzących (fotele pasażerskich z gniazdkami elektrycznymi AC 230V), bezpłatne Wi-Fi. Są przystosowane do przewozu osób z ograniczoną zdolnością ruchową i do przewozu rowerów.

Flaga Wielkiej Brytanii

Five Impuls rail vehicles were purchased to increase the quantity and quality of regional passenger services.

EMUs, such as Impuls vehicles, are among the most modern vehicles of this type on the Polish market, offered not only by domestic producers. They can reach a maximum speed of 160 km/h. The manufacturer equips them with a modern drive and braking system, air conditioning, a modern passenger information system, audio-video monitoring, 176 seats (passenger seats with 230V AC electrical outlets), and free Wi-Fi. They are designed to transport persons with reduced mobility and bicycles.