Flaga Polska

Projekt swoim zakresem obejmował przebudowę amfiteatru miejskiego oraz rewaloryzację Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu.

Zakres robót w ramach przebudowy amfiteatru miejskiego obejmował m. in.:

– remont widowni amfiteatru,

– przebudowę budynku zaplecza z garderobami;

– remont sceny,

– przebudowę układu komunikacyjnego;

– przebudowę oświetlenia terenu

– montaż elementów małej architektury;

Prace w ramach rewaloryzacji Parku obejmowały m. in.:

– przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz schodów terenowych umożliwiających komunikację na terenie parku;

– montaż elementów małej architektury,

– budowę pergoli terenowej o słupach czworobocznych w nawiązaniu do istniejącej;

– budowę muru oporowego przy skarpie w rejonie ul. Armii Krajowej;

 6 października 2018 r. Park Chrobrego w Brzegu został oficjalnie otwarty po remoncie. 

Flaga Wielkiej Brytanii

The scope of the project included the reconstruction of the amphitheatre and the restoration of Boleslaw Chrobry Urban Park in Brzeg.

The scope of reconstruction works on the town amphitheatre covered, among others:

– Renovation of the amphitheatre audience,

– Reconstruction of building facilities with dressing rooms;

– Renovation of the stage;

– Reconstruction of the transportation system;

– Reconstruction of the area lighting;

– Assembly of small elements of landscaping.

The restoration work in the Park included, among others:

– Reconstruction of routes and terrain stairs enabling communication within the Park;

– Assembly of small elements of landscaping;

– Construction of pergolas field of quadrilateral pillars with reference to the existing facility;

– Construction of a retaining wall slope in the area of Armii Krajowej Street;

On 6 October 2018, Bolesława Chrobrego Park in Brzeg was officially opened after renovation.