Flaga Polska

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do opracowania technologii przechowywania zielonego ziarna kawy segmentu speciality. Nowa technologia zwiększy kontrolę jakości i świeżości produktu docelowego. W tym celu zostaną przeprowadzone badania przemysłowe m. in. badania analityczne dotyczące suszenia  i przechowywania zielonego ziarna kawy.

Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie innowacji na skalę światową i stworzenie nowatorskich rozwiązań niestosowanych dotychczas w segmencie speciality:
– opracowanie systemu kontrolowanego suszenia zielonego ziarna;
– opracowanie technologii przechowywania zielonego ziarna kawy w odpowiednich i stabilnych warunkach;
– opracowanie ogólnodostępnego oprogramowania do kontroli jakości wypalonej kawy.

Flaga Wielkiej BrytaniiThe project aims to carry out industrial research and development work necessary to develop technology for the storage of speciality green coffee beans. The new technology will increase the quality control and freshness of the target product. For this purpose, industrial research will be carried out, including analytical studies on the drying and storage of green coffee beans.

The project will foster the launching of worldwide innovation and the development of pioneering solutions not used so far in the speciality segment:

– A system of controlled drying of the green coffee beans;

– Technology for storage of green coffee beans in suitable and stable conditions;

– Widely available software to control the quality of roasted coffee.