Informujemy, że 22 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia oceny formalnej projektów złożonych w konkursie do działania
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych (nabór 1-8.07.2019 r.)

Termin zakończenia oceny formalnej projektów zmieniono na 30 sierpnia 2019 r.