Uwaga!!!

Z uwagi na małe zainteresowanie spotkanie zostaje odwołane!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne

dotyczące naboru do działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 19 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”,
ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie moderowane będzie przez pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim. W spotkaniu udział wezmą specjaliści z Referatu Przyjmowania EFS oraz Referatu Monitorowania Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!