Ogłoszony został konkurs dotyczący  projektów  złożonych w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.