UWAGA! Zmiana sali! Szkolenie odbędzie się na sali Orła Białego w CSK Ostrówek przy ul. Piastowskiej 14.

UWAGA! Z uwagi na ograniczenia techniczne oraz znaczne zainteresowanie przedmiotowym szkoleniem, rekrutacja na wydarzenie została obecnie wstrzymana.
Jeżeli chcieliby Państwo wziąć udział w szkoleniu o takiej tematyce, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres:
info@opolskie.pl
.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Szkolenie z zakresu stosowania zasady konkurencyjności
i rozeznania rynku w projektach realizowanych w RPO WO 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości – II termin

 

Szkolenie odbędzie się 24 lipca 2019 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Orła Białego (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie moderowane będzie przez pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

 

 

Zapraszamy serdecznie!