Informujemy, że 17 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia oceny merytorycznej projektów złożonych w konkursie do działania 8.2 Włączenie społeczne (nabór 11-18.03.2019 r.)

Termin zakończenia oceny merytorycznej projektów przedłużono do 5 lipca 2019 r.