03 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach III naboru wniosków do działania 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej RPO WO 2014-2020.

Dofinansowany projekt prezentujemy w załączonej tabeli.