Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru do działania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu w ramach RPO WO 2014-2020

UWAGA!

Z uwagi na małe zainteresowanie spotkanie zostaje odwołane!

Spotkanie informacyjne odbędzie się 25 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie moderowane będzie przez pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

 

Zapraszamy serdecznie!