Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne nt. dostępnych możliwości wsparcia efektywności energetycznej w MSP w ramach RPO WO 2014-2020

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 26 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Ostrówek, ul. Piastowska 14, sala Orła Białego (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 czerwca 2019 r. do godziny 12:00.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

                                                     

                                                                PROGRAM SPOTKANIA

12:00 – 12:10     Powitanie, wprowadzenie do spotkania

12:10 – 12:40     Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – oferta Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki prelegent Opolskiego Centrum  Rozwoju Gospodarki

12:40 – 12:50     Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – oferta Banku Gospodarstwa Krajowego – prelegent Banku Gospodarstwa Krajowego

12:50 – 13:20     Nieoprocentowane pożyczki na efektywność energetyczną w MSP udzielane w ramach Projektu 3.4 Efektywność energetyczna w MSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – prelegent Fundacji Rozwoju Śląska

13:20 – 13:50     Audyt efektywności energetycznej w MSP – audytor

13:50 – 14:10     Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – prelegent Referatu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

14:10 – 14:15     Podsumowanie spotkania i ewaluacja

od 14:15        Konsultacje indywidualne

 

 

Zapraszamy serdecznie!