Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

 zaprasza na

Cykl spotkań informacyjnych nt. Inwestycji dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na terenie województwa opolskiego

 

Podczas spotkań przedstawimy informacje o działaniu 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej  RPO WO 2014-2020. Zaprezentujemy m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane. Nabór wniosków planowany jest od 1 do 8 lipca 2019 roku.

Najbliższe spotkania odbędą się: 

  • 24 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, I piętro sala konferencyjna  – formularz zgłoszeniowy
  • 24 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13, – formularz zgłoszeniowy

Dla kogo

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Program spotkania

  • Powitanie, wprowadzenie do spotkania;
  • Nabór wniosków w ramach działania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej RPO WO 2014-2020 – prelegent Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki;
  • Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – prelegent Referatu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich;
  • Podsumowanie spotkania i ewaluacja;
  • Konsultacje indywidualne.

 

Organizatorzy spotkań

Organizator spotkania w Brzegu:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
tel./fax  77 444 17 78 tel. 77 444 12 02
e-mail: lpi.brzeg@opolskie.pl:

Organizator spotkania w Kędzierzynie –Koźlu:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Plac Wolości 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl