Zapraszamy beneficjentów RPO WO 2014-2020 na szkolenie
pn.
Standardy dostępności w projektach finansowanych z funduszy UE – standard szkoleniowy, edukacyjny i informacyjno-promocyjny

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Termin szkolenia:

5 czerwca 2019 r. (środa), godz. 9:00 – 15:00

 

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, Opole

Sala Znaku Rodła

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link nieaktywny – rekrutacja zakończona).

 

Więcej informacji w sprawie szkolenia można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 77 54 16 279 lub mailowo: a.swiatly@opolskie.pl

PROGRAM SZKOLENIA