Spotkanie informacyjne

dotyczące naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

UWAGA! Z uwagi na małe zainteresowanie spotkanie zostaje odwołane. Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje indywidualne do Głównego Punktu Informacyjnego.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 26 kwietnia (piątek) 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie moderowane będzie przez pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl