Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 podjęła decyzję o zrezygnowaniu z naboru wniosków w ramach procedury konkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne) RPO WO 2014-2020 w roku 2019.

W związku z tym niniejszy konkurs zaplanowany na maj 2019 r. nie zostanie ogłoszony zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 3 z dnia 25 lutego 2019 r.

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.