Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

 

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dotyczące kwalifikowalności wydatków w projektach RPO WO 2014-2020

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 kwietnia 2019 r., do godziny 14.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracownika Referatu Wdrażania EFS oraz pracownika Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720, 721, 722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!